Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2013

Wacan Bocah Kudu Nggenah

Bangsa ngendi wae ora arep duwe impen para mudhane mundur bebudene. Wis makaping-kaping kita diajak ngrembug pentinge “Pendidikan Karakter” kanggo anak turun kita, bangsa Indonesia. Lan wis samestine yen kita sarujuk lan wajib melu nyengkuyung babagan kuwi kaleksanan liwat kabeh jalur sing bisa diterobos (jalur pendidikan informal, formal, uga nonformal). Salah siji cara kang efektif kanggo melu cawe-cawe menehi teladhan karakter pinunjul para mudha bisa katempuh sarana nyedhiyani wacan kang apik, kreatif, lan bisa ditampa konsumen buku wacan kasebut. Buku kang dadi objek ing paparan iki yakuwi seri kumpulan dongeng bocah asesirah “Kura Sugih Reka.”

Buku kasebut ora buku anyar gres. Wacan bocah kang kalebu dongeng kasebut diterbitake Yayasan Jawi Adi, Surabaya tahun 2006. Ana lima paraga kang dadi tim penulis buku: Moechtar, Suparto Broto, Aryo Tumoro, Kukuh Setyo Wibowo, lan M. Wijotohardjo. Jeneng-jeneng kang ora asing maneh ing kancah kesastraan tanah Jawa. Kang menehi illustrasi K…

Review : 10 Dongeng Nusantara

DATA BUKU
Judul : 10 Dongeng Nusantara : Cerpen Tradisional Kekayaan Budaya Lokal Nusantara
Tahun Terbit : 2013
Penulis : Panca Dewi Purwati 
Penerbit : Komunitas Wedangjae
Editor : Doni Riadi Embunpagi
Tebal Buku : 105 hlmn
ISBN : 978-602-97842-2-0
Ukuran : A5
Cover : Softcover Glossy
Stock : Masih ada (wa : 081390991444)

Buku ini berisi 10 judul dongeng yang tersebar di nusantara, dan ditulis ulang oleh Panca Dewi Purwati, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar doktor. Di dalamnya juga berisi lembar evaluasi yang dapat digunakan guru Bahasa Indonesia untuk melatih murid usia SMP. Kesepuluh dongeng itu adalah :
Sabai nan AluihCerita Si Umbut MudaCerita Sri RamaKena PekasihCerita Awang Sulung merah MudaHikayat Panji SemirangSi Saudagar Kaya dan Si MiskinMusang BerjanggutSalalatus Salatina : Laksamana Hang TuahHikayat Indra Bangsawan(dr)